Xoşbəxtliyin son həftəsi – Xaliq Azadi Məmmədov

Xoşbəxtliyin son həftəsi

Həyatda öz yerlərini tutmuş, olduqca müstəqil həyat tərzi sürən iki fərqli insanın – 40-50 yaşlı qadın və kişinin aralarında qəfil baş qaldıran məhəbbət nə deməkdir? Hətta, cavanlığın həsəd apara biləcəyi saf, məkrdən, riyaziyyatdan uzaq Sevgi! Belə münasibətlərin təbiətini neyropsixoloji və ya davranış biologiyası baxımından izah etməyə çalışsaq da, bu əsərdə Hakimlik edən gözəl məhəbbət həm saflığı ilə, həm də, əlçatmazlığı ilə toxunulmaz olaraq öz yüksəkliyində qalacaqdır.

Скачать книгу «Xoşbəxtliyin son həftəsi»:

Читать книгу «Xoşbəxtliyin son həftəsi»:Купить книгу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *